Enerielabel nodig?

Energielabel kent nog weinig voorstanders
Ruim een maand na invoering blijkt 40% van de Nederlandse huishoudens bekend te zijn met het energielabel dat woningeigenaren nodig hebben sinds 1 januari 2008 bij verkoop of verhuur van hun huis moeten overhandigen aan de koper of huurder.Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de meting in augustus 2007, toen was dit nog 7%. De meningen over het Energielabel certificaat blijken wel verdeeld.

Eigenaren weten wel dat energielabel nodig is maar vinden kosten te hoog
Er zijn zelfs meer tegenstanders (26%) dan voorstanders (20%) van het Energielabel. De in oktober 2007 gestarte campagne van Postbus 51 heeft dus voor een duidelijke toename in bekendheid geleid,dat men een energielabel nodig heeft. Maar er ligt nog een taak voor VROM om tegenstanders van het nut van het energielabel te overtuigen. Dit alles blijkt uit continu onderzoek WoonKennis, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder 1600 Nederlandse woonconsumenten. Het verschil in bekendheid tussen huurders en huiseigenaren is nu wel groter dan in augustus 2007. Van de huurders is 31% op dit moment bekend met het energielabel, onder huiseigenaren is dit 46%.

Voornamelijk tegenstanders
Van de woningeigenaren zegt op dit moment 5% een energielabel voor de woning op te gaan laten stellen.Dit percentage is hoger (17%) wanneer men wil verhuizen. De helft van de eigenaren die op korte termijn willen verhuizen, zegt echter niet van plan te zijn de woning te gaan labelen (hoewel dit toch nodig en verplicht is vanaf 1 januari). Meest genoemde redenen waarom men zegt het niet te willen doen, is dat men het geldklopperij vindt en men de discussie omtrent het energielabel nog even afwacht en of het duidelijk is of het nu wel of niet nodig is.De mening over het energiecertificaat is duidelijk verdeeld onder huishoudens.Van alle huishoudens is 26% tegenstander van het energielabelcertificaat en 20% is voorstander.

Kosten energielabel onduidelijk
De reden waarom men tegen is, zijn de kosten en de manier waarop het nu geregeld is. De Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor ook een actie opgezet om de energielabel certificering van de woning consequent te laten uitvoeren. De tegenstand is groter onder huiseigenaren (35%) dan onder huurders (13%). Dit verschil is verklaarbaar doordat de eerste groep het certificaat zelf moet bekostigen en de tweede groep niet. Voor beide groepen geldt dat iets meer dan een kwart een energielabel certificaat wel een toegevoegde waarde vindt. Huiseigenaren vinden alleen dat er (te) veel kosten verbonden zijn aan de energielabel certificering (vanaf E150).

Eerst energie subsidie overheid
Meer dan de helft van de eigenaren zou namelijk eerder bereid zijn te investeren in een energielabel certificaat wanneer de overheid subsidie zou verlenen. Afgelopen week bleek uit een reportage in het televisieprogramma Radar dat veel makelaars geen halszaak maken van het energielabel. Een van de makelaars tipte voor de verborgen camera de verkopers zelfs hoe ze het met de kopers op een akkoordje kunnen gooien om het huis te verkopen z├│nder energielabel. Als argument gaven de makelaars van de door Radar bezochte woningen dat er nog veel onduidelijkheid is over het energielabel en dus niet altijd nodig zoals bleek uit de tip van de makelaar.

Makelaars raden energielabel af?
Wie aandringt, kan er via de makelaars wel een krijgen. De vraag naar een energielabel wordt ze echter weinig gesteld. Verwonderlijk, volgens de makers van het TROS-programma, want de minister heeft er inmiddels wel al 100.000 afgegeven. Minder raar als blijkt dat het in 80% om huurwoningen gaat. Toch reageerde minister Vogelaar tevreden: “En makelaars die adviseren dat verkopen ook zonder het verplichte energielabel kan, zijn slechte makelaars. Daar moet je geen zaken mee doen.” Alle in het tv-programma voorkomende makelaars waren lid van de NVM.
Bron Woonkrant telegraaf

Geef een reactie